Súkromná SOŠ SD Jednota a Jednota Fogyasztási Szövetkezetek Magán Szakközépiskolája, Šamorín

Súkromná SOŠ SD Jednota a Jednota Fogyasztási Szövetkezetek Magán Szakközépiskolája, Šamorín

Vinohradská 48
93101 Šamorín
IČO: 686476

Informácie o inštitúcii Súkromná SOŠ SD Jednota a Jednota Fogyasztási Szövetkezetek Magán Szakközépiskolája, Šamorín

O nás

 

Naša škola poskytuje komplexnú prípravu žiakov pripravujúcich sa

v gastronomických profesiách a v odboroch zameraných na cestovný ruch a hotelierstvo.

 

Ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania pre dospelých v týchto odboroch,

aj rôzne špecializované rekvalifikačné kurzy.

 

Kvalita prípravy je daná  47 ročnou  tradíciou tejto školy v odboroch zameraných

na gastronómiu, dobrým materiálnym vybavením, vlastnou školskou jedálňou

a školským hotelom, školským internátom a najmä fundovaným

a kvalifikovaným pedagogickým zázemím.

 

Základné údaje:

 

Škola založená v 1. 7. 1963

Zriaďovateľom bola Správa odborných učilíšť Zväzu spotrebných družstiev Klánovice

pri Prahe.

Vtedy mala škola 3 triedy, 5 pedagógov, 4 nepedagogických pracovníkov.

 

Rok 2010:  

Zriaďovateľom je  COOP Jednota Slovensko, s.d. Bratislava.

V súčasnosti má škola 23 tried, 65 pedagógov, 16 nepedagogických zamestnancov.

 

Štúdijné odbory

                             6323 6 hotelová akadémia

                             6323 6 hotelová akadémia

(pomaturitné kvalifikačné štúdium)

                             6445 4 kuchár

                             6444 4 čašník, servírka

                             6405 4 pracovník marketingu

                             6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu

                             6314 7 cestovný ruch

(pomaturitné vyššie odborné štúdium)

                             6421 4 spoločné stravovanie

(nadstavbové štúdium)

 

Učebné odbory

                             6445 2 kuchár

                             6444 2 čašník

                             2964 2 cukrár

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

riaditeľ školy:    031/562 24 15

                        Ing. Oľga Hargašová       

 

zástupca pre teoretické vyučovanie:            031/562 24 15 klapka 27

                        Mgr. Valéria Dávidová             0908 770 742     

                          Ing. Eva Hudek                   

 

zástupca pre praktické  vyučovanie:            031/562 24 15 klapka 28

                        Monika Mészárosová               0908 770 741

Kde nás nájdete?

Zobrazit